RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / ] Aktualizacja: 6 maja 2020 15:16

6 maja 2020 Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Rodzice

 

Przypominamy o konieczności pisemnego zgłoszenia na e-mail przedszkola (przedszkole102@gmail.com) lub bezpośrednio do przedszkola oświadczenia o chęci korzystania przez państwa dziecko z opieki przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego. Termin zgłoszenia – do 10.05.2020r.

 

Osoby, które dostarczą oświadczenie o chęci korzystania z przedszkola mają obowiązek przyniesienia do przedszkola zaświadczeń zakładu pracy potwierdzających spełnienie poniższych kryteriów.

 

Kryteria pierwszeństwa:

 

1. Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko).

 

2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się kryterium kolejności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Wszelkie informacje związane z organizacją pracy przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. Zobowiązujemy Rodziców do bieżącego śledzenia informacji o działalności przedszkola.

 

Informacje telefoniczne nie są wiążące.