RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / ] Aktualizacja: 30 czerwca 2022 16:16

30 czerwca 2022 Mały miś w świecie wielkiej literatury

Dzieci z grupy III w roku szkolnym 2021/22 uczestniczyły w Międzynarodowym Projekcje Edukacyjnym „Mały Miśw świecie wielkiej literatury” . Organizatorem projektu jest pani Aneta Konefał wydawnictwo MAC Edukacja i czasopismo Bliżej Przedszkola.

 

Celem projektu jest:

- wprowadzenie dziecka w świat literatury,

- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci,

- rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych,

- kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22.

W ramach projektu dzieci zrealizowały następujące modułu:

* „Czytamy razem z Misiem” – w przedszkolu i w domu z udziałem rodziców,

* „Kodujemy z Misiem”,

* „Opowiem Wam o Polsce”,

* „Misiowe recepty na pozytywne myślenie”,

* „Bajarz misiowy”,

* „Misiowe zajęcia pod chmurką”.

Po zrealizowaniu poszczególnych modułów, wysyłaliśmy sprawozdania do organizatora.

 

Za aktywny udział w projekcie nasze przedszkole kolejny raz otrzymało CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI.