Zabawka z surowców wtórnych
Konkursy - 18 listopada 2009 r.
(7/14)
Małgosia Bajda z grupy IV zajęła III miejsce za sympatycznego słonika, gratulujemy!