Wręczenie nagród w konkursie "Suknia pani Wiosny"
Konkursy - 21 marca 2013 r.l
(6/7)