"Lokomotywą przez świat" - ilustracje do wierszy Juliana Tuwima
Konkursy - 30 marca 2013 r.