"Opowieść o Nowej Hucie" zakończenie konkursu
Konkursy - 10 marca 2014 r.