Osiągnięcia w roku 2009-2010 - dyplomy, wyróżnienia, nagrody
Aktualizacja - 3 lutego 2011 r.
(2/12)
Małgosia Bajda z grupy IV ze słonikiem i dyplomem za III miejsce.