Prace plastyczne dzieci - Grupa I
Aktualizacja - 8 grudnia 2012 r.