Prace plastyczne dzieci - Grupa II
Aktualizacja - 8 grudnia 2012 r.
(51/74)
Żaglówka na morzu - malowanie na pogniecionym papierze, papieroplastyka - gr. II