Prace plastyczne dzieci - Grupa II
Aktualizacja - 8 grudnia 2012 r.