Prace plastyczne dzieci - Grupa III
Aktualizacja - 8 grudnia 2012 r.