Prace plastyczne dzieci - Grupa I
Aktualizacja - 22 maja 2013 r.