Prace plastyczne dzieci - Grupa II
Aktualizacja - 22 maja 2013 r.