Prace plastyczne dzieci - Grupa III
Aktualizacja - 13 czerwca 2013 r.