Prace plastyczne dzieci - Grupa IV
Aktualizacja - 5 czerwca 2013 r.