Prace plastyczne dzieci - Inne
Aktualizacja - 13 czerwca 2013 r.
(167/185)
Wiatraki - składanie z papieru, klejenie; wycinanie, wyklejanie - gr. III