Prace plastyczne dzieci - Grupa III
Aktualizacja - 5 czerwca 2014 r.