Przedszkolne wnętrza
Aktualizacja - 7 lutego 2011 r.

Sala grupy I

Sala grupy II

Sala grupy III

Sala grupy IV

Łazienka grupy I

Łazienka grupy II

Łazienka grupy III

Łazienka grupy IV