Odwiedziny uczniów Zespołu Szkół Budowlanych
Wydarzenia - 15 grudnia 2008 r.
(2/3)