"Przedziwne przygody Zdrowotka i Kłopotka"
Wydarzenia - 4 listopada 2011 r.