VI Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych
Wydarzenia - 29 października 2012 r.