Za kulisami Teatru Ludowego w Nowej Hucie
Wydarzenia - 23 marca 2013 r.