Grupa IV badała właściwości wody
Wydarzenia - 17 kwietnia 2013 r.