"Olimpiada słoneczna" w Szkole nr 105
Wydarzenia - 19 kwietnia 2013 r.