W Szkole Aspirantów Straży Pożarnej w Nowej Hucie
Wydarzenia - 12 maja 2014 r.
(6/28)