Pierwsze prace zrobione podczas zajęć
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 26 października 2012 r.