Podczas pracy w kółku plastycznym
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 8 listopada 2012 r.