Wydrapywanka - temat dowolny
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 17 stycznia 2013 r.