Zwierzęta i ich środowisko
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 21 lutego 2013 r.