Kolaż z gazet - kompozycja własna
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 3 marca 2013 r.
Pierwszy slajd >> Miniatury Następny slajd >>
(1/9)