Kolaż z gazet - kompozycja własna
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 3 marca 2013 r.
(8/9)