Grupa IV - Renifery
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 4 grudnia 2013 r.