Gr. IV - Zabawy muzyczno - teatralne
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 16 stycznia 2013 r.
(7/8)