Zajęcia plastyczne w grupie II i III
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 10 marca 2014 r.