Grupa II - Zabawy plasteliną
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 6 kwietnia 2014 r.
(9/11)