Odwiedziny uczniów Zespołu Szkół Budowlanych
Wydarzenia - 15 grudnia 2008 r.
Pierwszy slajd >> Miniatury Następny slajd >>
(1/3)