Pierwsze prace zrobione podczas zajęć
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 26 października 2012 r.
(7/9)
Barwy jesieni - nauka mieszania kolorów na palecie, tworzenie kolorów pochodnych, nazywanie ich; modelowanie pnia drzewa kawałkami mokrej bibuły - praca zbiorowa: dzieci z grup III i IV