Wydrapywanka - temat dowolny
Zajęcia dodatkowe - kółko plastyczne - 17 stycznia 2013 r.
(3/6)
Temat dowolny - wydrapywanie na podłożu z kredek świecowych i czarnej farby - gr. III i IV