RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / ] Aktualizacja: 12 maja 2020 11:32

12 maja 2020 Informacja o pracy przedszkola na nowych zasadach

Rodzicu !!!

 

Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

 

Chcąc aby dziecko korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółową procedurą (link do procedury tutaj >>Procedura funkcjonowania przedszkola zagrożenie epidemiczne<<) oraz podpisać oświadczenia, które zamieścimy w piątek 15.05.2020r.

 

W pierwszy dzień pobytu w przedszkolu Rodzic przynosi podpisane oświadczenia, przyprowadzając dziecko do przedszkola.

 

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rodzice dzieci, którzy zgłosili chęć uczestniczenie w zajęciach opiekuńczych przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego do 10.05.2020r , a nie zostali zakwalifikowani z powodu ograniczonej liczby miejsc zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

 


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 

1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

 

Zostaną uruchomione 4  sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie po 7 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

 

    Nr sali

          Dzieci

Godziny pracy oddziałów

Sala nr 1

Dzieci z gr.I

8.00-15.30

Sala nr 2

Dzieci z gr. II

7.00-17.00

Sala nr 3

Dzieci z gr. IVA

7.30-16.30

Sala nr 4

Dzieci z gr. IV B

7.00-16.00

 

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

 

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

 

Nie ma możliwości łączenia dzieci z poszczególnych grup.

 

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp).

 

2.  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

 

Pożegnaj się z dzieckiem przed drzwiami przedszkola, nasz pracownik zaprosi  dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

 

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

 

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.