RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / Organizacja ]

Zapraszamy

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Przedszkole Nr 102 znajduje się w spokojnej i cichej okolicy, z dala od codziennego zgiełku Nowej Huty.

W przedszkolu są 4 oddziały, w każdym po 25 dzieci. Prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny gwarantują jasne i przestronne sale wyposażone w nowoczesne pomoce i kąciki dydaktyczne stymulujące harmonijny rozwój oraz nowe, atrakcyjne zabawki.

Przedszkole posiada ogród, w którym dzieci spędzają dużo czasu, jeśli tylko pozwala na to pogoda.

Systematycznie prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców, aranżujemy konsultacje indywidualne z rodzicami oraz organizujemy warsztaty. Nasza rekomendacją jest zadowolenie dzieci, rodziców i nauczycieli klas I, w których uczą się absolwenci Przedszkola Nr 102.

Czas otwarcia/opłaty

Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.30 - 17.30.

 

Harmonogram  pracy w grupach rok szkolny 2023/2024
Obowiązuje od 01.09.23r.do 30.06.2024r


Grupa I  
Pn. - 7.45 do 15.00

Wt. - 7.30 do 14.45

Śr. czw. pt. - 7.30 do 15.00

 

Grupa II
Pn. – pt. –  6.30 do 16.30

 

Grupa IV B
Pn. – śr. – 7.30 do 16.30

Czw. Pt. - 7.30 do 16.00

 

Grupa IV A
 Pn - śr. – 7.30 do 17.30

 Czw. Pt. – 8.00 do 17.30

 

Opłata za korzystanie z usług przedszkola (poza czasem bezpłatnym od godziny 7.30 - 12.30) wynosi za 1 godzinę:

 

1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem  Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem  Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem  Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”.

 

Wszystkich Rodziców zainteresowanych korzystaniem ze stawki 0,50 zł prosimy o dostarczenie do kancelarii przedszkola aktualnych kserokopii dokumentów uprawniających do zniżki.

 

Stawka żywieniowa dzienna wynosi 12 zł, w tym:


1) śniadanie - 2,60 zł
2) obiad - 7 zł
3) podwieczorek - 2,40 zł

 

Opłat za korzystanie z usług przedszkola i żywienie dokonujemy do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu w którym dziecko korzystało z przedszkola na rachunek bankowy podany na stronie internetowej przedszkola (zakładka adres placówki)

 

Ramowy rozkład dnia

6:30-8:00

Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Poranne zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Udział dzieci w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć.

 

8:00-8:15

Czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Pomoc dyżurnych w grupach starszych.

 

8:15-8:45

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

 

8:45-9:15

Zabawy swobodne dzieci, udział w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zajęć i zabaw organizowanych z całą grupą. Porządkowanie sali.

 

9:15-11.15

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą zgodne z podstawą programową - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizacja programów indywidualnych opracowanych przez nauczycieli. Pobyt na świeżym powietrzu, gry, zabawy i zajęcia ruchowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace ogrodnicze, spacery, wycieczki.

(W przypadku niesprzyjającej pogody- gry i zabawy w salach)

 

11.30 -12.15 - obiad gr. I i II

11.45 -12.30 - obiad Gr. III i IV

 

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie odpowiedniej postawy, doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

 • Czynności higieniczne po obiedzie.
 • Pełnienie dyżurów (grupy starsze).

 

12:30-14:00

Dzieci młodsze (3-latki) Odpoczynek poobiedni, relaksacja.

Dzieci starsze (4-5-6–latki) Odpoczynek, relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek muzycznych, rozwijających wyobraźnię i sprzyjających wyciszeniu. Swobodna zabawa dzieci, zajęcia twórcze – praca  zespołowa i indywidualna, zabawy w ogródku przedszkolnym.

 

14:00-14.15

Podwieczorek

Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania, samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

14:15 -17:30

Swobodna aktywność dzieci wg. ich pomysłów i zainteresowań, zabawy integrujące, rozwijające kreatywność dzieci, praca zespołowa lub indywidualna- kompensacyjno-korekcyjna, praca z dzieckiem zdolnym- wzmacnianie indywidualnych predyspozycji dziecka, prowadzenie obserwacji dzieci.

 • Czynności porządkowe.

Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach pracy przedszkola.

Grupy i ich opiekunowie

Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, osoby kreatywne, wykształcone, a przede wszystkim wrażliwe na potrzeby dzieci. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy poprzez różnorodne kursy, warsztaty i szkolenia. Daje im to możliwość wprowadzania do zajęć z dziećmi m.in. nowych metod nauczania uwzględniających zmiany zachodzące we współczesnym życiu.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Teresa Pająk.

GRUPA I  (3-latki)  

 • Anna Kucharska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Teresa Pająk - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany
 • Anna Pizun - pomoc nauczyciela
 • Zofia Rakoczy - pracownik obsługi

GRUPA II  (4-latki)

 • mgr Bożena Glimos - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Barbara Kucharska - nauczyciel dyplomowany
 • Marzena Jankowicz - pracownik obsługi

GRUPA IV B (5- 6- latki)

 • mgr Apolonia Kolada- nauczyciel stażysta
 • mgr Edyta Rogóż - nauczyciel dyplomowany
 • Lucyna Marzec - pomoc nauczyciela
 • Natalia Dziża - pracownik obsługi

GRUPA IV A (6-latki)  

 • mgr Elżbieta Kraska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Dorota Podlaska - nauczyciel dyplomowany
 • Anna Gardziel - pomoc nauczyciela
 • Małgorzata Płachta - pracownik obsługi

Pozostali pracownicy przedszkola

 • Kinga Soja - intendent
 • Urszula Szybecka - szefowa kuchni
 • Katarzyna Miechowska - Szczygieł - kucharka
 • Paulina Głowa - pomoc w kuchni
 • Karolina Zawartka - Ryczek - pracownik biurowy
 • Sebastian Kukuła - konserwator

Specjaliści współpracujący z przedszkolem:

 • mgr Kaja Nieradka - psycholog z Poradni psychologiczno- pedagogicznej Nr 4 w Krakowie
 • mgr Jadwiga Bujas - logopeda z Poradni psychologiczno- pedagogicznej Nr 4 w Krakowie
 • mgr Edyta Rogóż - pedagog specjalny - nauczyciel Przedszkola 102
 • mgr Anna Suchan - logopeda przedszkolny