RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / Oferta ]

Oferujemy

  • Podmiotowe traktowanie dziecka poprzez promowanie jego indywidualności, uzdolnień i kreatywności.
  • Respektowanie praw dziecka i dobrą zabawę wśród rówieśników.
  • Twórczą i fachową opiekę kadry pedagogicznej.
  • Pomoc psychologa i logopedy.
  • Smaczne i zdrowe posiłki, uwzględniamy indywidualne potrzeby w tym zakresie.

 

 • Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:
  • religii
  • ceramiki
  • języka angielskiego
  • gimnastyki korekcyjnej
  • rytmiki
  • tańca towarzyskiego
  • kółka plastycznego

 

Dbamy o

 • Jak najlepszą adaptację dziecka w przedszkolu.
 • Samodzielność w czynnościach samoobsługowych - rozwój manualny i ruchowy.
 • Atmosferę otwartości, przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.
 • Doskonalenie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 • Zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka.
 • Pełne poczucie bezpieczeństwa u dzieci i ich rodziców.

Organizujemy

 • Uroczystości przedszkolne (patrz w menu: Kalendarz wydarzeń i Ogłoszenia.)
  • Pasowanie na przedszkolaka
  • Mikołaja
  • Jasełka
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Zabawę Karnawałową
  • Dzień Dziecka
  • Dzień Rodziny, gdzie zapraszamy rodziców.
 • Wycieczki po Krakowie i okolicach, wyjścia do kina, teatru, oraz na wystawy.
 • Na spacerach zapoznajemy dzieci z przyrodą, kulturą i historią najbliższego środowiska.

Nauczamy

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego  (Dz.U. poz 17 nr 4 z 2009r Nr. 61, poz.625)

"Nasze przedszkole" - program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dziecka.  (Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska)

"Dziecięca matematyka" - Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych  (E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska)

Przebywamy - wnętrze przedszkola

Każda grupa ma nie tylko oddzielną salę, ale również bezpośrednie wejście do własnej łazienki, w której urządzenia sanitarne dostosowane są do wieku dzieci.