RUS | GER | ENG
RSSlogo Krakowa

[ Strona główna / ] Aktualizacja: 29 maja 2020 12:06

Dyżur wakacyjny - zaświadczenia z pracy

W związku z dużą liczbą dzieci na dyżur wakacyjny, osoby które zgłosiły chęć zapisania dziecka na ten dyżur w warunkach reżimu sanitarnego, nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem, proszone są do okazania zaświadczenia z pracy obydwojga Rodziców do dnia 05.06.2020r.

 

Osoby, które już takie zaświadczenia okazały przy obecnym przyjęciu do przedszkola nie musza oczywiście tego ponawiać.

 

Po otrzymaniu zaświadczeń ustalona zostanie lista dzieci przyjętych.

 

Jeśli ulegną zmianie obowiązujące wytyczne GIS, przedszkole będzie dopisywało pozostałe zgłoszone dzieci.Zmiana stawki żywieniowej

Od 01.06.2020 r  ulega zmianie stawka żywieniowa w przedszkolu. Koszt trzech posiłków wynosił będzie  10.00 zł.

 

Obiad 6,00zł, śniadanie 2,00zł, podwieczorek 2,00 zł.Deklaracje na dyżur wakacyjny

UWAGA RODZICE,

 

PROSIMY O ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 102 w Krakowie informuje, iż  sprawowanie opieki nad dziećmi w okresie dyżuru wakacyjnego odbywać się będzie w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego.

 

Rodzice dzieci, którzy mają potrzebę korzystania z dyżuru wakacyjnego w miesiącu sierpniu 2020 proszeni są o jej potwierdzenie do 26  maja 2020 r. na adres mailowy przedszkola.

 

Przedszkole udostępni miejsca tylko zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceniami MEN.Otwarcie przedszkola od poniedziałku

Szanowni Rodzice, w poniedziałek (18.05.2020r.) otwieramy przedszkole. Przypominamy o konieczności podpisania i dostarczenia do przedszkola w pierwszy dzień pobytu dziecka oświadczenia oraz ewentualnie upoważnienia w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 

Oświadczenie oraz upoważnienie można pobrać pod poniższymi linkami:

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Samorządowego Przedszkola Nr 102 w Krakowie

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z Samorządowego Przedszkola Nr 102 w Krakowie